Sosyal Girişimcilik Nedir?

Sosyal girişimcilik, toplumsal veya çevresel sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla işletme ve girişimcilik prensiplerini kullanma sürecidir. Kâr amacı gütmek yerine toplumsal fayda sağlamayı ve pozitif bir değişim yaratmayı hedefler. Sosyal girişimciler, sıkça işletme modelleri, ürünler veya hizmetler geliştirirken, aynı zamanda gelir getirici olmayan organizasyonlara veya topluluklara destek sağlamak için çalışırlar. Bu şekilde, sosyal girişimcilik sadece ekonomik başarıya odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal ve çevresel etki yaratma konusunda da önemli bir rol oynar.

Sosyal Girişimcilik ile Topluma Değer Katmanın Yolları

Bu yaklaşımı uygulamak için öncelikle, çözüm odaklı bir bakış açısıyla toplumsal sorunları tanımlamak ve derinlemesine analiz etmek gerekmektedir. Sorunların kök nedenlerini anlamak, etkili çözümler geliştirmenin temelidir. Ardından, inovasyon ve yaratıcılık kullanılarak bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üretilmelidir. Bu çözümler, mevcut durumu değiştirebilecek ve toplumsal fayda sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Ayrıca, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak da önemlidir. Gelir kaynaklarını belirlemek, maliyetleri yönetmek ve değer önermesini netleştirmek, sosyal girişimin uzun vadeli başarısını sağlamak için gereklidir. Sonuç olarak, sosyal girişimcilik, topluma değer katmanın ve sürdürülebilir toplumsal değişim sağlamanın temel yollarından biridir.

Sosyal ve Ticari Girişimcilik Arasındaki Farklar

 

 

Sosyal girişimcilik ile ticari girişimcilik arasındaki temel farklılıklar, temel amaçları ve öncelikleri üzerinde yoğunlaşır. Ticari girişimcilik genellikle kar elde etmek amacıyla faaliyet gösterirken, sosyal girişimcilik topluma veya çevreye sosyal fayda sağlamayı hedefler. Ticari girişimler, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak veya bir pazarda rekabet avantajı elde etmek için ürün ve hizmetler sunarken, sosyal girişimler toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara yenilikçi çözümler getirmeyi amaçlarlar. Bu bağlamda, sosyal girişimlerin başarısını sadece finansal karlılık değil, aynı zamanda toplumsal etki ve sürdürülebilirlik de belirler.

Özellikler Sosyal Girişimcilik Ticari Girişimcilik
Amaç Topluma veya çevreye sosyal fayda sağlamak Kar elde etmek
Temel Motivasyon Toplumsal sorunlara çözüm bulma Karlılık ve rekabet avantajı elde etme
Gelir Kaynakları Bağışlar, hibe fonları, sosyal yatırımlar Satışlar, yatırımcılar, kredi ve kâr payı
Değerlendirme Kriterleri Sosyal etki, sürdürülebilirlik, finansal karlılık Gelir, kar marjı, pazar payı, büyüme potansiyeli
İş Modeli Kar amacı gütmeyen organizasyonlar, hibeler Şirketler, hissedarlar, kâr dağıtımı
Yönetişim Paydaş katılımı, toplum odaklı kararlar Hissedar odaklı yönetim, kar maksimizasyonu
Uzun Vadeli Strateji Toplumsal etki ve sürdürülebilirlik ön planda Büyüme ve karlılık üzerine odaklanma
Başarı Kriterleri Toplumsal fayda sağlama, etki ölçümü Finansal performans, pazar payı, büyüme hızıSosyal Girişimci Olmanın Yolları

Günümüzde, toplumsal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirerek topluma değer katmayı amaçlayan sosyal girişimcilik, giderek daha fazla insanın ilgisini çekiyor. Ancak, sosyal girişimci olmak isteyenler için adımları atmaya başlamak bazen kafa karıştırıcı olabilir. Bu makalede, sosyal girişimci olmanın temel adımlarını adım adım anlatacağım.

Toplumsal Sorunları Tanıma ve Analiz Etme:

 • Sosyal girişimcilik yolculuğuna başlarken, öncelikle etki yapmak istediğiniz toplumsal sorunları belirlemek önemlidir. Eğitimde eşitsizlik, çevre kirliliği, sağlık hizmetlerine erişim gibi alanlarda karşılaşılan ihtiyaçları analiz ederek hangi alanda etki yaratmak istediğinizi belirleyin.

İnovatif Çözümler Üretme:

 • Belirlenen toplumsal sorunlara yönelik yenilikçi çözümler üretmek, sosyal girişimcilikte en önemli adımlardan biridir. Yaratıcı düşünme becerilerinizi kullanarak, geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak sorunlara farklı bir bakış açısı getirin ve etkili çözümler geliştirin.

İş Modeli Geliştirme:

 • Sürdürülebilir bir şekilde faaliyet gösterebilmek için etkili bir iş modeli oluşturmak önemlidir. Gelir kaynaklarını belirleyin, maliyetleri yönetin ve değer önermenizi netleştirerek sosyal girişiminizi finansal olarak destekleyecek bir yapı kurun.

İşletme Yapısını Kurma:

 • Sosyal girişiminizi resmileştirmek ve uygun bir işletme yapısı oluşturmak önemlidir. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak mı faaliyet göstereceksiniz, yoksa kar amacı güden bir işletme olarak mı kayıt yapacaksınız, bu kararı vererek gerekli yasal düzenlemeleri yapın.

İş Birlikleri ve Ağ (Network) Oluşturma:

 • Sosyal girişimcilik genellikle işbirliklerine dayalı bir yaklaşımı gerektirir. Diğer paydaşlarla işbirliği yaparak etki alanını genişletebilir, kaynakları paylaşabilir ve daha büyük bir toplumsal etki yaratabilirsiniz.

Etki Ölçümü ve Değerlendirme:

 • Sosyal girişimcilikte etki ölçümü ve değerlendirme süreçleri, işlerinizi etkili bir şekilde yönetmek ve geliştirmek için önemlidir. Bu süreçler, sosyal etkinin izlenmesini, değerlendirilmesini ve raporlanmasını sağlar.


Sosyal girişimci olmanın yolları, topluma değer katmanın ve sosyal sorunlara yenilikçi çözümler getirmenin temel adımlarını içerir. Toplumsal sorunları tanımlama, inovasyon, iş modeli geliştirme, işletme yapısı kurma, işbirlikleri oluşturma ve etki ölçümü gibi adımları takip ederek, sosyal girişimcilik yolculuğunuzda başarıya ulaşabilir ve topluma pozitif bir etki yapabilirsiniz.

Sosyal Girişimcilik Türleri

Sosyal girişimcilik, topluma değer katmak ve sosyal sorunlara yenilikçi çözümler getirmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu çeşitlilik, farklı toplumsal sorunlara ve girişimcilerin ilgi alanlarına göre şekillenir. İşte sosyal girişimcilikte sıkça görülen bazı temel türler:

Kar Amacı Güden Sosyal Girişimler:

 • Bu tür sosyal girişimciler, topluma değer katarken aynı zamanda gelir elde etmeyi de amaçlarlar. Kar amacı güden sosyal girişimler, sosyal etki yaratmanın yanı sıra sürdürülebilir bir iş modeli oluşturarak finansal olarak da başarılı olmayı hedeflerler.

Kâr Amacı Gütmeyen Sosyal Girişimler:

 • Kâr amacı gütmeyen sosyal girişimler, toplumsal fayda sağlamak için faaliyet gösterirken elde ettikleri geliri genellikle organizasyonlarının misyonunu desteklemek için kullanırlar. Bu tür girişimler, genellikle bağışlar, hibe fonları veya kamu destekleriyle finanse edilirler.

Hibrit Sosyal Girişimler:

 • Hibrit sosyal girişimler, hem kar amacı güderken hem de topluma değer katmayı hedeflerler. Bu tür girişimler, gelirlerinin bir kısmını sosyal amaçlar için kullanırken diğer kısmını işlerinin büyümesi ve sürdürülebilirliği için harcarlar.

Çevresel Sürdürülebilirlik Odaklı Girişimler:

 • Bu tür sosyal girişimler, çevresel sorunlara çözüm bulmayı ve sürdürülebilirlik ilkelerini teşvik etmeyi amaçlarlar. Geri dönüşüm, enerji verimliliği, su tasarrufu gibi konuları ele alarak çevresel etki yaratırlar.

Eğitim ve İnsan Gelişimi Odaklı Girişimler:

 • Bu tür sosyal girişimler, eğitim alanında fırsat eşitliği yaratmayı ve insanların potansiyellerini geliştirmeyi amaçlarlar. Okul öncesi eğitim, yetişkin eğitimi, mesleki beceri kazandırma gibi alanlarda faaliyet gösterirler.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Odaklı Girişimler:

 • Bu tür sosyal girişimler, sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı, sağlık bilinci oluşturmayı ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesini amaçlarlar. Özellikle dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflerler.

Türkiye’den Sosyal Girişimcilik Örnekleri

 


Türkiye’de, sosyal girişimcilerin topluma değer katma ve sosyal sorunlara yenilikçi çözümler getirme konusundaki çabaları giderek artıyor. Bu girişimciler, sadece kâr elde etmekten öte, toplumsal fayda sağlamayı da amaçlıyorlar. İşte Türkiye’den ilham veren sosyal girişimcilik örnekleri:

Biome Biyolojik Çözümler:

 • Türkiye’de kurulan Biome, organik atıklardan doğal gübre üreten bir sosyal girişimdir. Şirket, biyolojik yöntemlerle organik atıkları işleyerek gübre üretir ve çevreye zarar vermeden atıkların geri dönüşümünü sağlar.

S360 Sosyal Girişimcilik Merkezi:

 • S360, Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemeyi amaçlayan bir merkezdir. Eğitim, danışmanlık ve ağ oluşturma faaliyetleriyle, sosyal girişimcilerin kapasitelerini artırmayı ve etkilerini genişletmeyi hedefler.

Tarım Kredi Kooperatifleri:

 • Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çiftçilere destek sağlayan bir kuruluştur. Kooperatifler, çiftçilere kredi imkanı sunmanın yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunarak tarımsal üretimi artırmayı ve çiftçilerin refahını iyileştirmeyi hedefler.

Sosyal Girişimcilik: Geleceğin İş Modeli Olabilir mi?

 

 

Günümüzde, iş dünyası giderek daha fazla sosyal sorumluluk bilinci ve sürdürülebilirlik anlayışıyla şekilleniyor. Bu değişim, sosyal girişimciliği ön plana çıkarıyor ve geleceğin iş modeli olarak potansiyel taşıdığını düşündürüyor. Peki, sosyal girişimcilik gerçekten de geleceğin iş modeli olabilir mi? Birlikte inceleyelim.

Toplumsal İhtiyaçların Artışı:

 • Günümüzde, birçok toplumsal sorunla karşı karşıyayız: gelir eşitsizliği, çevre kirliliği, eğitim ve sağlık gibi alanlarda yaşanan zorluklar. Sosyal girişimcilik, bu sorunlara çözüm bulmak ve topluma değer katmak için etkili bir araç olarak görülüyor. Toplumsal ihtiyaçların artması, sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren girişimlerin önemini ve etkisini artırıyor.

Tüketici Tercihlerinde Değişim:

 • Günümüz tüketicileri, sadece ürün veya hizmetin kalitesine değil, aynı zamanda ürünün veya hizmetin üretim sürecinde kullanılan yöntemlere, şirketin sosyal ve çevresel etkisine de önem veriyor. Bu nedenle, sosyal girişimcilerin sürdürülebilir ve toplumsal fayda odaklı iş modelleri, tüketiciler tarafından tercih ediliyor ve destekleniyor. Bu değişen tüketici tercihleri, sosyal girişimcilik alanının büyümesine ve öneminin artmasına katkı sağlıyor.

Yenilikçi Finansal Modellerin Gelişimi:

 • Sosyal girişimciliğin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alana yönelik yenilikçi finansal modellerin geliştiği görülüyor. Sosyal etki yatırımları, mikrofinans, sosyal bağış platformları gibi finansal araçlar, sosyal girişimcilerin iş modellerini desteklemek ve büyütmek için kullanılıyor. Bu sayede, sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren işletmelerin finansman ihtiyaçları daha etkin bir şekilde karşılanabiliyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Trendi:

 • Kurumsal dünyada, şirketlerin toplumsal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmesi giderek daha önemli hale geliyor. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamaları, şirketlerin sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda topluma ve çevreye karşı sorumluluk sahibi olmalarını gerektiriyor. Bu trend, sosyal girişimcilik alanının da daha fazla ilgi görmesine ve desteklenmesine yol açıyor.

Teknolojinin Gücü:

 • Teknolojinin hızla ilerlemesi, sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren girişimlerin etkisini artırıyor. Yenilikçi teknoloji çözümleri, toplumsal sorunlara daha etkili ve ölçeklenebilir çözümler sunmayı mümkün kılıyor. Bu da sosyal girişimcilik alanının gelecekte daha da büyüyeceğine işaret ediyor.

Eğer bir sosyal girişimci olmak istiyorsanız, öncelikle tutkulu olduğunuz bir toplumsal sorunu belirleyin ve bu soruna etkili bir çözüm getirebileceğinize inanın. Ardından, doğru ekip arkadaşlarını bulun, işbirlikleri kurun ve ihtiyacınız olan kaynakları toplamak için çeşitli finansal araçlara göz atın. Yolculuğunuz boyunca karşılaşacağınız engelleri göğüslemek için dayanıklılığı ve esnekliği geliştirin ve başarılarınızı kutlamayı unutmayın. Unutmayın ki, her bir adımınız topluma değer katmanın bir parçasıdır ve dünyayı bir adım daha iyi bir yer haline getirmek için önemli bir katkı sağlarsınız. Yola çıkmak için cesaretiniz varsa, geleceğinizi şekillendirmek için adım atın ve sosyal girişimcilikteki potansiyelinizi gerçekleştirin!


 

 

HEMEN ÜYE OL