Mikro İhracat Nedir?

Mikro ihracat nedir sorusuna cevap vermemiz gerekirse, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (Kobi) tarafından Türkiye’den yurt dışına ağırlığı 300 kilogramı ve fatura tutarı KDV hariç 15.000 Euro’yu geçmeyen paketlerin gönderiminde kullanılan bir ihracat türüdür. Tüm işlemler Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) düzenlenerek gerçekleştirildiğinden dolayı gümrük müşavirinin yapacağı herhangi bir işlem yoktur. Evrak ve belge gibi işlemlerin azlığından ve gümrük müşavirine ihtiyaç duyulmamasından dolayı bürokratik süreçler de minimum seviyeye düşer. Bu durum mikro ihracatı klasik ihracattan ayıran en önemli farklardan bir tanesidir.

Mikro İhracat Nasıl Yapılır?

Mikro ihracat kapsamında yapılan gönderilerin işlemleri UPS, TNT, FedEx gibi ETGB düzenleme yetkisine sahip uluslararası lojistik firmaları aracılığıyla yapılmaktadır. Mikro ihracat kapsamında gönderim yapabilmek için orijinal Türkçe halini ve İngilizce nüshasını gönderim yapılacak taşıyıcı firmaya iletmek yeterlidir. Taşıyıcı firma tarafından iletilecek olan ETGB sorgu numarası ile ihracat işlemlerinin tamamlanmasının ardından KDV iadesi alınabilir. Gerekli işlemler sadece yetkilendirilmiş Express kargo firmaları tarafından yapılabileceğinden dolayı gümrük müşavirinin veya gönderenin yapabileceği herhangi bir işlem yoktur.

Mikro İhracatta Hangi Belgeler Gereklidir?

Paketlerin mikro ihracat kapsamında gönderilmesi için gerekli evraklar;

 1. E-Arşiv Fatura veya Maliye Onaylı Fatura

Uyarı: E-fatura geçerli değildir. Ayrıca faturada detaylı içerik bilgisi ve GTIP numarası bulunması gerekir.

Fatura’da yer verilmesi gereken zorunlu bilgiler ise şu şekildedir:

 • Gönderim yapan firmanın tam ismi, vergi dairesi, adresi ve vergi numarası,
 • Alıcı firmanın tam ismi, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası,
 • Faturanın tarihi,
 • İmzalar ve kaşeler,
 • Faturanın tipi ve faturanın numarası,
 • Faturanın düzenlendiği tarih ve zaman,
 • Gönderinin teslim biçimi,
 • Gönderinin menşeinin neresi olduğu belirtilmelidir. (Menşei birbirinden farklı ürünler bulunuyorsa, her ürün için farklı menşei belirtilmesi gerekmektedir.)
 1. İngilizce Fatura (Proforma / Commercial Invoice)
 2. Faturaların yanı sıra şahıs firmalarının e devlet üzerinden gümrük mükellef kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Limited ve anonim şirketlerin ise ilgili şehir gümrük müdürlüklerine dilekçe vererek gümrük kaydı yaptırması gerekmektedir.

Fatura üzerinde adres bilgilerinin içerisinde ülke bilgilerine yer verilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra sistem de tanımlı olan bir imza ya da kaşe bulunmuyorsa, kesinlikle ıslak imza ya da kaşe iletmek zorunludur. Ayrıca navlun ve sigorta ücreti gönderen tarafından ödendiyse bu bilgilere faturada yer verilmelidir. Mal bedeli, sigorta ücreti, navlun ve paketleme ücretleri faturada belirtilebilir ancak gümrükleme hizmet bedeli gibi kalemler belirtilemez.

İnternet Üzerinden Gerçekleştirilen Mikro İhracata Vergi Muafiyeti

Yayınlanan Gümrük Genel Tebliği’nde ETGB kapsamında yapılan gönderilerden elde edilen gelirlerde indirim yapılmasına ilişki esaslar düzenlenmiştir.

Buna göre, üreticiler, dolaylı temsilci olarak yetkili olan posta idaresi ya da express taşımacılık yapan firmalar tarafından düzenlenen ETGB ile yapılan satışlardan elde ettikleri kazancın %50’sini, kazancın sağlandığı yıla ait ödenecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden bir indirim sağlayabileceklerdir. Ayrıca ağırlığı 300 kilogramı ve tutarı 15.000 Euro’yu geçmeyen ürünlerin gönderiminden elde edilen kazançlar beyanname üzerinden indirime uğrayabilir.

Mikro İhracatın Avantajları Nelerdir?

Mikro ihracat, yasal düzenlemeler ile KDV iadesi ve diğer ihracat teşvikleri kullanımı için en avantajlı ihracat türüdür. Ağırlığı 300 kilogramı ve fatura tutarı KDV hariç 15.000 Euro’yu geçmeyen paketler, hızlı kargo firması tarafından herhangi bir noter vekaleti gerekmeksizin “ihracat” olarak gümrük sistemine kaydedilebilir.

Mikro ihracatın temel avantajları şunlardır;

 • Gümrük müşavirliği hizmet bedeli oluşmaz.
 • Çıkış ambar ücreti oluşmaz.
 • Noter tasdikli vekaletname gerekmez.
 • İhracatçılar Birliği kaydı aranmaz.
 • KDV iadesi alınabilir.
 • Mikro ihracat ile gümrük müşavirliği, çıkış ambar ücreti, vekaletname için noter ücreti gibi maliyetler üzerinden tasarruf sağlanabilir.
 • Maliyet tasarrufuna ek olarak KDV iadesi teşvikinden faydalanabilir.
 • İşlemler elektronik ortamda yapıldığından zamandan tasarruf edilir ve dosya saklama problemi ortadan kalkar.

ETGB Belgesi Nasıl Alınır?

ETGB evrağı gönderim yapılan taşıyıcı firmadan talep edilebilir. Evrak e-posta üzerinden iletilir. Taşıyıcı firma, e-posta adreslerini ve gerekli talimatları kendi sistemlerine kaydeder. ShipEntegra ile mikro ihracat kapsamında yurt dışına gönderilen paketlerin ETGB evrakları kullanıcı paneli üzerinde bulunan ‘Mikro İhracat/ETGB’ bölümünde ‘ETGB Beyanname Formlarım’ kısmında bulunur.

ShipEntegra ile Mikro İhracat

ShipEntegra yurt dışına gönderim yapmak isteyen herkesin kullanabileceği bir yazılım ve lojistik hizmeti vermektedir. En temel amacı Türkiye’de e-ihracata yön vermek olan ve bunun için çalışan bu firma ile gönderilerinizi mikro ihracat kapsamında alıcılarına ulaştırabilirsiniz. ShipEntegra ile ETGB kapsamında gönderim yapmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

 1. Şahıs şirketi bulunan kullanıcıların e devlet üzerinden gümrük mükellef kaydı oluşturmaları gerekmektedir. Limited ve Anonim şirkete sahip olanların ise aşağıda bulunan belgeler ile birlikte ilgili şehir gümrük müdürlerine dilekçe vererek kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • İmza Sirkülen
 • Vergi Levhası
 • Yetkili kişi kimlik kopyası ve ekli dilekçe
 1. Gönderilerinize etiket oluştururken ‘Taşıyıcı’ kısmında ‘ShipEntegra ETGB’ seçeneğine tıklamalısınız.

ETGB’li olarak işaretlenen gönderi ‘ShipEntegra ETGB’li Gönderilerim’ kısmına gitmektedir. Burada ‘Hızlı Oluştur’ seçeneğine tıklayarak Türkçe fatura  hazırlanabilir. Gönderinin mikro ihracat kapsamında çıkışının yapılabilmesi için Türkçe faturasının bulunması gerekmektedir.

 1. Maliye Bakanlığı onaylı Türkçe faturalarınızı gönderileriniz ile birlikte operasyon merkezine iletmeniz gerekmektedir. Mikro ihracat yaparken faturalarda dikkat etmeniz gerekenler;
 • Faturanın dili Türkçe olmalıdır.
 • Fatura TL veya yabancı para cinsinden kesilebilir.
 • İhracat faturaları KDV’siz bir şekilde kesilmelidir.
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası bulunmalıdır.
 • Faturaların kesim tarihinde ki döviz kuru faturanızda yer almalıdır.

ShipEntegra’dan ETGB Belgesi Almak

Limited ve anonim şirketlerin vergi dairesi ve numarası, şahıs firmalarının ise TC numarası taşıyıcı firmanın ‘ETGB Otomatik Gönderim Programına’ kayıtlı olduğu takdirde ETGB beyannameleri paket çıkışı sağlandıktan 1-2 iş günü sonrasında gelmektedir. ShipEntegra paneli üzerinde bulunan ‘Mikro İhracat/ ETGB bölümünde ‘ETGB Beyanname Formlarım’ seçeneğine tıklayarak gönderilere ait ETGB beyannamelerine ulaşılabilir.

Gelen ETGB beyanname formunun mali müşavire iletilmesi gerekmektedir. Mali müşavir gönderiye ait fatura numarası ile ETGB beyanname formunun eşleştiğini belirterek gönderinin Türkiye gümrüğünden çıkmış olduğunu ispatlıyor.

Muhasebe süreçlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için Türkçe faturanın ve İngilizce nüshasının mali müşavire gönderilmesi gerekir. Mali müşavir KDV’siz olarak kesilen Türkçe Fatura ile gönderinin ihracını gösteren ETGB beyanname formunu dosyaladıktan sonra devlete başvuru yapar. Bu sayede Türkiye içerisinde ödediğiniz KDV’si geri alınabilir.

KDV’nin geri alınabilmesi için ETGB beyanname formuna veya ETGB numarasına ihtiyaç vardır.

Gönderiye ait takip numarası ile ETGB beyanname formu ShipEntegra panelinde otomatik olarak eşleşmektedir. Kullanıcı dilerse tüm gönderilerine ait ETGB beyanname formlarını indirebilir. Filtreleme özelliğini kullanarak ise belli bir döneme ait olan ETGB beyanname formlarının çıktısını alabilir.

Sık Sorulan Sorular

1.      E-İhracat faturası nedir?

E-İhracat bir diğer anlamıyla sınır ötesi e-ticaret yurt dışına gönderim yapan işletmelerin, satış platformları aracılığıyla aldığı siparişleri mikro ihracat kuralları çerçevesinde alıcıya ulaştırmasıdır.

E-İhracat faturası, e-ihracat yapan işletmelerin alacakları ödemelerle ilgili düzenlenmesi gereken resmi evraklardan biridir. Bu evrak gümrük çıkış beyannamesinde yer alan mal ihracı faturalarının elektronik ortamda düzenlenmesi ile oluşturulur.

2.      E-İhracat faturası kimler için zorunludur?

E-İhracat faturasının kime ait olduğu konusunda farklı senaryolar söz konusudur. Aşağı da belirtilen senaryolara göre işletmeler durumlarını tespit edebilir ve zorunluluk kapsamında olup olmadığını kontrol edebilir.

Senaryo 1

İhracat yapan işletme e-fatura uygulamasına kayıtlı değilse ve 509 sıra no’lu VUK Genel Tebliği’ndeki zorunluluk şartlarını taşımıyorsa, e-fatura veya diğer e-belge uygulamalarına geçmesi zorunlu değildir.

Senaryo 2

E-Arşiv veya e-faturaya kayıtlı olmayan, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yurt dışına 30.000 TL üstünde satış gerçekleştiren işletmelerin ihracat faturasını e-arşiv faturası olarak düzenlemesi gerekmektedir.

Hatırlatma: GİB tarafından yayınlanan tebliğe göre; bir gün içerisinde bir müşteriye kesilen faturalar KDV dahil 30 bin TL’yi geçiyorsa, bu faturaların e-arşiv olarak düzenlenmesi gerekir.

Senaryo 3

E-Fatura uygulamasında faturanın düzenlenebilmesi için öncelikle ihracatın bir mal ihracatı olması ve fatura ekinde Gümrük Çıkış Beyannamesinin olması gerekmektedir.

Mikro ihracat kapsamında gönderilen paketlerin fatura ekinde Gümrük Çıkış Beyannamesi değil ETGB bulunduğu için 31 Aralık 2019’a kadar mikro ihracat kapsamında düzenlenen faturalar, kullanıcı e-arşiv kayıtlı kullanıcısı ise e-arşiv fatura olarak, değilse kağıt fatura olarak düzenlenmekteydi.

509 No’lu VUK Genel Tebliği’nde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-fatura kullanan işletmelere e-arşiv fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu tarihten itibaren e-fatura kullanıcıları mikro ihracat kapsamında düzenleyecekleri faturaları e-arşiv ve kağıt fatura olarak düzenlemektedir.

3.      Mikro ihracat faturası KDV’li kesilir mi?

KOBİ ve işletmelerin hızlı, kolay ve masrafsız bir şekilde belirli koşullara uyarak ihracat işlemlerini yapabilmesi amacıyla mikro ihracat kapsamında düzenlenen e-ihracat faturaları KDV’siz olarak kesilir. Bu nedenle yurt içinde yapılan satışlarda düzenlenen faturalardaki KDV oranı e-ihracat faturasında yer almamaktadır.

4.      İhracat faturası kesebilmek için e-fatura kullanıcı olmak zorunlu mudur?

Ürün ihracatı yapılırken, e fatura kullanıcısı olan işletmelerin ihracat faturalarını e-ihracat faturası olarak düzenlemesi gerekmektedir.

5.      İhracat faturası işlenirken hangi kur baz alınır?

Verginin çıkması, gönderinin Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Hattı’nı geçerek yurt dışında bulunan bir ülkeye teslim edildiği tarihte meydana gelir.

Vergi mevzuatına göre yurt dışı gönderilerinde esas alınan kur, gümrük çıkış beyannamesinin kapanma tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurudur.

Önemli! Gümrük çıkış beyannamesinde ki kur belirlenirken bir önceki günün saat 15.30’daki kapanış kuru esas alınır.

6.      İhracat faturası ne zaman beyan edilir?

İhracat faturasının beyan edilmesine dair temel kural 7 gün içerisinde düzenlenmesi ve 10 gün içerisinde de kayıt edilmesi şeklindedir.

ShipEntegra’ya üye olmak için hemen tıklayın.

HEMEN ÜYE OL