Avrupa Birliği KDV Kanununu Değiştiriyor

Avrupa Birliği’nin 1 Temmuz’da KDV düzenlemesi yapacağı bilinmektedir. Peki bu KDV düzenlemesi nedir?

1 Temmuz 2021′de Avrupa Birliği tarafından KDV kanunlarında büyük değişiklikler yapılacaktır. Yapılacak olan bu değişiklikler e-ihracat alanında çalışan ve alışveriş yapan herkesi etkileyecektir.

 

Avrupa Birliği Ülkeleri 

KDV kanunlarındaki değişikliklerden bahsetmeden önce Avrupa Birliğinde bulunan ülkeleri bir hatırlayalım.

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, Avusturya, Hollanda, Belçika, Slovenya, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Lüksemburg,  Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan,

 

Avrupa Birliği Gümrüklerinde Uygulanan KDV Muafiyeti

Mevcut sistemde AB ülkelerine göndereceğiniz her gönderi ilk olarak ülke gümrüğünden geçer. Burada gerekli kontroller sağlandıktan sonra gönderiniz alıcısına ulaşır. Ülke gümrüklerinde en çok dikkat edilen nokta ise gönderilen ürünün mal bedelidir. Gümrükte bildirilen ürün mal bedeli o ülkenin şartlarına göre bir gümrük sınırına tabi tutulur. Bu sınır ülkeden ülkeye farklılık  göstermektedir. AB ülkelerinde ise gümrük mal bedeli sınırı 22 Euro’dur. Avrupa ülkelerinden herhangi birine ürün göndereceğiniz zaman ürünün bedelinin 22 Euro altında olması sizin için daha avantajlı olacaktır. Aksi takdirde belli bir miktar KDV ödemeniz gerekecektir. Her ülkenin KDV oranının da değişiklik gösterdiğini unutmamak gerekir.

Avrupa Birliği Ülkeleri İthalat KDV Muafiyetini Kaldırıyor!

Avrupa Birliği 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren KDV kanununda değişikliğe gidiyor. Bu değişimin amacı AB’nin standart ve tek düze bir vergilendirme modeliyle adil bir modele geçmesini sağlamaktır. Şuan var olan sistem yeni sisteme göre daha karmaşıktır. Aynı zamanda Avrupalı işletmeler ile AB dışında bulunan işletmeler arasında haksız rekabet olmasına neden olmaktadır. Yeni kurallar ile birlikte AB ve dışında ki tüm işletmeler için eşit bir ticari ortam sağlanacaktır. Bu değişikliklerin yapılmasının bir diğer sebebi ise vergi konusunda yapılan usulsüzlüklerdir. Örneğin Çin’den Fransa’ya gönderim yapan bir satıcı ürün bedeli 100 Euro olan ürününü vergi çıkmaması adına ürün bedelini 20 Euro yapmaktadır. Bu durum AB ülkelerini mali açıdan zarara uğratmaktadır. Bu nedenle gümrük sınırını sıfıra indirerek bu gibi usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Yapılacak olan bu değişim ile birlikte mal bedeli sınırı ortadan kalkacak ve AB ülkesine giden her ürün için KDV oluşacaktır. Şu anda herhangi bir  AB ülkesine mal bedeli 22 Euro’nun altında olan bir ürün gönderdiğinizde  KDV oluşmamaktadır. Ancak 1 Temmuz’dan itibaren göndereceğiniz her ürün için KDV oluşacaktır. Yapılacak olan yeni düzenlemeye göre 150 Euro ve altında olan gönderiler için  KDV iki farklı şekilde alınacaktır.

Peki bu durum işletmenizi nasıl etkileyecek bilmek ister misiniz?

 

shipentegrauyeol

 

İşletmeniz Avrupa Birliği ülkelerinden birinde bulunmuyorsa artık 22 Euro altında ki gönderilerinizi AB müşterilerine KDV’siz gönderemeyeceksiniz.

Pratikte bu durum nasıl olacağını size örneklerle açıklamak isteriz.

Senaryo 1 Temmuz 2021’den Önce 1 Temmuz 2021’den Sonra 
Türkiye’de hizmet veren bir işletme AB’de bulunan bir müşteriye 18 Euro değerinde bir kolye  satmaktadır. Kolyenin değeri 22 Euro’dan az olduğu için  gönderi AB’ye KDV’siz gönderilebilir. Artık gönderinin bir önemi kalmayacak ve giden tüm gönderilere KDV uygulanacaktır. KDV satıcının bulunduğu ülkede belirlenen fiyat üzerinden uygulanacaktır.

 

İsteğe bağlı İthalat Her Şey Dahil Satın Alma (IOSS) 

IOSS, Avrupa Birliği ülkelerine satış yapan işletmeler ya da satıcıların satışlarına ait KDV’yi beyan edebilecekleri ve ödeyebilecekleri elektronik ortamdır. AB üye devletleri ise bu KDV’leri ilgili ülkeye direkt olarak ödeyebilecektir. Bu seçenek ile birlikte e-ticaret platformlarında satış yapan kişiler ve e-ticaret platformları alışveriş sırasında KDV’yi tahsil edeceklerdir. Bir diğer seçenek ise ürünü gönderen taşıyıcı firmanın teslimat sırasında alıcıdan KDV’yi tahsil etmesidir. Her iki seçeneğin sonunda da tahsil edilen KDV alıcı ülkenin yetkili birimlerine iletilecektir.

IOSS’ye Kayıt Olmak

IOSS’ye kaydolmak için, AB dışında bulunan satıcıların çoğunun kendi adlarına KDV’yi kaydettirip beyan etmesi için bir aracı ataması gerekmektedir. Bu durumda IOSS numaralarını gümrük beyan sahibine vermeleri gerekmektedir.

AB’ye ithal edilen Firmadan Tüketiciye (B2C) satışlara yönelik KDV, aday AB üye devletinde aylık vergi beyanı aracılığıyla sunulacaktır. Bu nedenle KDV beyanı ve ödemesi AB varış ülkelerindeki vergi dairelerine iletilecektir. Bunun sonucunda, işletmelerin satış yaptıkları her AB ülkesinde KDV için kayıt yaptırmalarına gerek kalmayacaktır.

Peki bu durum işletmenizi nasıl etkileyecek bilmek ister misiniz?

Senaryo 1 Temmuz 2021’den Önce 1 Temmuz 2021’den Sonra
Türkiye’de bulunan bir işletmeci, AB’de bulunan 5 ülkeye 150 Euro’dan az değerde tekstil ürünleri satmaktadır. Türkiye’de bulunan işletmeci, AB’de bulunan her bir ülke için KDV kaydı yaptırması gerekmektedir. Aynı zamanda hesabını da tutması gerekmektedir. Türkiye’ de bulunan işletmeci, yabancı KDV kayıtlarını kapatıp tek ülkede IOSS’ye kaydolmayı seçerek KDV’yi tedarik noktasında tahsil edebilir. Bunun yanı sıra müşterilerinden ithalat sırasında KDV’yi alarak işlem yapabilir.

 

E-ticaret Pazaryerlerinin IOSS Kullanması

E-ticaret platformları 150 Euro altı gönderiler için IOSS sistemine kayıt olursa süreç tüm taraflar için daha sağlıklı ilerleyecektir. IOSS sistemine kayıt olunması durumunda, alışveriş sırasında KDV tutarı müşteriden kesilir ve yetkili birimlere iletilir. Bu sayede ticarette hız kazanılacaktır. IOSS’ye kayıt olan satış platformlarının IOSS numaralarını satıcıları ile paylaşmaları gerekmektedir. Satıcı IOSS numarasını satış platformundan aldıktan sonra gümrük beyanında bulunacak olan taşıyıcı firmaya iletmelidir. Birden fazla platformda satış yapan şirketler yaptığı her satışı kanıtlar nitelikte özenle kayıt altına almalıdır. Yaptığı satışa karşılık gelen IOSS numarasını gümrük beyanında bulunacak taşıyıcı firmaya vermesi gerekmektedir.

avrupa-birligi-kdv-kanunu-degisiyor


Peki bu durum işletmenizi nasıl etkileyecek bilmek ister misiniz?

Senaryo 1 Temmuz 2021’den Önce 1 Temmuz 2021’den Sonra
Türkiye merkezli bir e-ticaret işletmesi, IOSS’yi seçen bir online Pazar aracılığıyla AB’de bulunan bir müşteriye 100 Euro değerinde bir yüzük satıyor. Satıcıdan, yüzüğü alan müşteri, ithalat sırasında satın alırken KDV’yi ödemekle yükümlüdür. Yüzüğün satıldığı Pazar, IOSS kullanır ve KDV’yi satış sırasında müşteriden alarak yetkili birimlere aktarır.

 

IOSS Kullanmanın Avantajları

 

E-Ticaret Satıcıları İçin Avantajları Ürünü Satın Alan Müşteriler İçin Avantajları
Daha hızlı gümrük işlemleri: IOSS’da satıcı olarak kayıtlı olan kişilerin AB ülkelerine satışını gerçekleştirdiği ürünlerin sadece IOSS numarasına bakarak gümrük işlemleri hızlıca gerçekleştirilecektir. IOSS’a kayıtlı olmayan ürünlerin KDV tahsilatları yapıldıktan sonra onay verilecektir.  Hızlı teslimat: IOSS kayıtlı satıcıların işlemleri çok hızlı bir şekilde yapılacaktır. Bu nedenle hızlı bir teslimat süreci gerçekleşecektir. Kayıt dışı olan ürünler ise gümrükte gerekli  işlemler nedeniyle zaman kaybedecek ve bu nedenle uzun bir teslimat süreci yaşanacaktır.
Daha az bürokratik işlem: IOSS sistemi ile birlikte KDV beyannamesi, ödemesi ve tahsilatı gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Sorunsuz ve basit işlemler: IOSS’a kayıt olduğunuz takdirde müşterilerinizin ürünleri AB ülkelerine giriş yaptığında KDV ya da gümrük ücretleri gibi ödemeler yapmak için herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmayacaktır. 
Merkezi gümrük işlemi: 1 Temmuz 2021  tarihinden sonra IOSS olmayan satıcılar tek bir noktadan gümrükleme yapamayacaklardır. Satıcı, satış işlemi gerçekleştirilmiş olan ülkeye doğrudan ulaşımı ayarlamak zorunda kalacaktır. Gümrük ve diğer ücretler yok: Müşterileriniz daha öncesinde bilgisi dahilinde olmayan vergi ve gümrük ücretleri ile karşılaşmak istemeyecektir. Bu nedenle satış esnasından KDV dahil fiyat sunmak daha sağlıklı olacaktır.

 

KDV Reformu Beraberinde Neleri Getiriyor?

E-Ticaretçiler Tek Bir Ülkeden KDV İadesi Alabilecek

1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi planlan KDV reformu ile birlikte e-ticaretçiler tek bir ülkeden KDV iadesi alabilecekler. Bu durumda bir e-ticaretçi olarak kendi ülkenizden başka bir AB ülkesine ürün gönderirken eğer alt sınırı da geçiyorsanız gelen tüm satışlar için IOSS’yi kullanabileceksiniz. 1 Temmuz 2021 tarihine kadar herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Bu tarihten itibaren bir satıcı olarak birden fazla ülkede hali hazırda bir VAT kaydınız bulunuyorsa IOSS sistemine dahil olmanız ile birlikte kullanmadığınız VAT kayıtlarını kapatabilirsiniz.

Eğer AB dışında satış yapan bir satıcıysanız da IOSS’yi kullanabilirsiniz. IOSS, AB ülkesine göre yapılan satışları, KDV yüzdesi ve ödenmesi gereken KDV listelerini elinde bulunduracaktır. KDV, satış yapılan ülkenin vergi dairesinde ödenecektir. AB’de bulunan diğer ülkelerin depolarında stok tutan satıcıların, yapılacak olan KDV reformunun ardından da yine yabancı KDV kaydı almaları gerekecektir. Amazon FBA sistemini kullanan satıcılar da buna dahildir.

Değeri az olan ithalat ürünlerinden KDV tahsil edilmeye başlanacak

1 Temmuz’da yapılacak olan KDV değişiklikleri ile birlikte, AB’ye gönderimi sağlanan, değeri az olan ürünlere uygulanan KDV muafiyeti ortadan kalkacaktır. Çünkü bu durum, ithalat değerlerini bilerek yanlış beyan eden birçok e-ticaret satıcısı tarafından kötüye kullanıldı. KDV reformu ile birlikte değeri 150 Avroyu geçmeyen gönderimler için de KDV tahsil edilecektir. Bu KDV, OSS sistemi aracılığıyla da bildirilebilecek ve ödenebilecektir.

Bu değişiklikler ile birlikte AB’de satış yapan satıcılar ücretler konusunda dezavantajlı duruma düşmeyeceklerdir. AB dışında bulunan satıcıların ise, KDV’yi bildirmek için IOSS’ye kaydolmaları yeterli olacaktır. Eğer satıcı IOSS’yi kullanmak istemezse, müşterisinin ürünlerine ulaşması için gümrük acentesine ödeme yapması gerekecektir.

KDV’leri pazaryerleri tahsil edecek

1 Temmuz 2021’de yapılacak olan KDV reformu ile birlikte satış platformları, belirli durumlarda ‘varsayılan tedarikçi’ olarak kabul edilecektir. KDV yükümlülüğü ürün sorumluluğunu da kapsayacaktır. Bu sistem 150 Euro’yu geçmeyen ithalat ve AB dışındaki satıcılar için herhangi bir değere sahip sınır ötesi veya yerel online ürünlerde geçerli olacaktır. Satış platformları bu sistemin içine girmek istemedikleri takdir de KDV yükümlülüklerini teslimat şirketine devredebilmektedir.

Türkiye’den Satış Yapan Etsy Satıcıları Bu Durumdan Nasıl Etkilenecek?

Etsy üzerinden AB ülkelerine satış yapan Türk satıcıların IOSS’e kayıt yaptırmasına gerek yoktur. Çünkü Etsy, gönderileriniz için kendi IOSS numarasını kullanmanıza izin verecektir. Bu sayede müşteri ödenmesi gereken KDV tutarını satış işlemi sırasında ödeyecektir. Burada satıcı olarak yapmanız gereken tek işlem ETSY tarafından aldığınız IOSS numaranızı proforma faturanız üzerinde belirtmektir. Proforma fatura üzerinde IOSS numaranızı belirtmezseniz gümrük işlemleri sırasında vergi çıkacaktır. Müşteri vergisini satış işlemi sırasında ödediğini ve bir daha ödemek istemediğini belirtecektir. Bunun yanı sıra IOSS kaydınızı belirtmediğiniz için gümrük işlemleri uzayacak ve teslimatın gecikmesine sebep olacaktır. Bu tarz durumlar müşterinizin sizin hakkınızda olumsuz yorumlarda bulunmasına sebep olacaktır.

Satış Yaptığınız Pazaryeri Kendi IOSS Numarasını Kullandırtmıyorsa, Pazaryeri IOSS Kullanmıyorsa Veya Kendi Siteniz Üzerinden Satış Yapıyorsanız Ne Yapmanız Gerekmektedir?

Shopify, WooComerce gibi bir e-ticaret altyapı sağlayıcısı üzerinden kendi satışlarınızı yapıyorsanız ve ücrete KDV’yi dahil etmek istiyorsanız IOSS kayıt yaptırabilirsiniz. IOSS kaydı alabilmek için;

  • Türkiye’de bir şirketinizin bulunması gerekmektedir.
  • IOSS numarası veren bir ajans üzerinden IOSS numarası alabilirsiniz.

Bu kapsamda ShipEntegra olarak AB’de daha rahat bir şekilde satış yapabilmeniz için IOSS ajanslarından hizmet almanız noktasında sizlere destek oluyoruz. Tek yapmanız gereken ön kayıt başvuru formunu doldurmak. Avrupa Birliği’ne gerçekleştirilecek olan satışlar ile ilgili geliştirilmiş ekranlarımıza bakmak için üye olabilirsiniz. Ayrıca dijital dünyada yerinizi almak ve e-ihracat hakkında daha fazla bilgi almak için ShipEntegra blog sayfasını ziyaret edebilir ve e-ihracat hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz.

HEMEN ÜYE OL