Entegra Lojistik Ve Yazılım Sistemleri Tic. A.ş Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Entegra Lojistik ve Yazılım Sistemleri Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin www.shipentegra.com/aydinlatma-metni ‘de yer alan Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, işbu metin kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine, aktarılmasına ve belirtilen sair işlemlerin gerçekleştirilmesine açık rıza gösteriyorum.